Witamy!

Stanica Wodna PTTK w Swornychgaciach to kultowy obiekt dla kajakarzy i turystów innych dyscyplin. Powstała w 1956 roku. Dotarłem w archiwach PTTK do odręcznie sporządzonej notatki, z której wynikało, że odbiór obiektu odbędzie się nieterminowo z powodu braku możliwości dojazdu z Poznania. Był to pamiętny czerwiec 1956 roku, kiedy wystąpienia robotników w Poznaniu zostały brutalnie spacyfikowane. Charakterystyczne domki na „Kurzych Stopach” wrosły na stałe w krajobraz Brdy i Jeziora Witoczno.

Wszystkie domki posiadają łazienki, wyremontowano pokoje, wyposażono w nowe meble. W stanicy funkcjonuje mała gastronomia, a produkty dla niej przygotowuje nasza kuchnia w stanicy we Wdzydzach www.wdzydze.com.pl . Na miejscu można nabyć mapy i przewodniki. Czynna jest wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów. W recepcji dostępny jest Internet, a w świetlicy TV SAT. Organizujemy spływy kajakowe jedno i wielo dniowe. Specjalną ofertę mamy dla szkół, proponując aktywne formy rekreacji. Dla firm organizujemy imprezy integracyjne, oferując ciekawe zajęcia integrujące zespół. Fantastyczna lokalizacja w Zaborskim Parku Krajobrazowym i na pograniczu Parku Narodowego Bory Tucholskie, nasycenie szlakami turystycznymi dla piechurów, kolarzy i kajakarzy stwarza warunki do ciekawego wypoczynku w nieskażonej przyrodzie.

Drugi czerwca 2010 roku jest szczególną datą w historii ochrony Borów Tucholskich. W tym dniu obradująca w Paryżu Międzynarodowa Rada Koordynacyjna programu Człowiek i Biosfera (MAB) zadecydowała o utworzeniu Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to 10. i największy rezerwat biosfery w Polsce. Powołanie rezerwatu jest owocem prawie 20-letniej współpracy środowisk naukowych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych w celu ochrony tego cennego pod względem przyrodniczym i kulturowym obszaru. Nadanie temu obszarowi międzynarodowej rangi, marki rozpoznawalnej na całym świecie z pewnością przyczyni się do promocji Borów Tucholskich jako obszaru, na którym rozwój ekonomiczny idzie w parze z ochroną przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego w myśl szeroko pojętego zrównoważonego rozwoju. Co więcej, jeszcze bardziej uwrażliwi mieszkańców regionu na proekologiczne sposoby użytkowania ekosystemów oraz na tworzenie harmonii pomiędzy społeczeństwem i przyrodą.

Czynimy wiele aby miło wypoczywać oraz przyjemnie wspominać pobyt w naszej stanicy..

Zapraszam do Swornychgaci nad Witoczno!
Zbigniew Galiński

Materiały promocyjne – ulotka 1, ulotka 2ulotka 3.