GMINA BEZ OPŁATY LOKALNEJ!

UCHWAŁA NR VIII/149/2015

Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/497/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku, w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobu jej poboru.

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XXXIX/497/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobu jej poboru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *