Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny

Realizujemy w Stanicy Wodnej PTTK Swornegacie nad Jez.Witoczno Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwencja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pełna informacja na temat projektu: http://gminachojnice.com.pl/nowa/projekt-pomorskie-szlaki-kajakowe-meandry-brdy-i-chociny/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *