Aktualności

Weekendowy spływ kajakowy z Aleksandrem Dobą

Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny

Realizujemy w Stanicy Wodnej PTTK Swornegacie nad Jez.Witoczno Projekt „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwencja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pełna informacja na temat projektu: http://gminachojnice.com.pl/nowa/projekt-pomorskie-szlaki-kajakowe-meandry-brdy-i-chociny/

Weekend za pół ceny, noclegi oraz spływy kajakowe

POLSKA, ZOBACZ WIĘCEJ/WEEKEND ZA PÓŁ CENY

W ramach akcji „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”  przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę:

PAKIET 2 NOCE

(Dysponujemy miejscami noclegowymi dla 2, 3, lub 4 osób)

W TERMINIE:  11-13.05.2018r.

 PROMOCJA LIMITOWANA

SPRZEDAŻ RUSZA 21.02.2018

Oferta 2017

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą na rok 2017.

GMINA BEZ OPŁATY LOKALNEJ!

UCHWAŁA NR VIII/149/2015

Rady Gminy w Chojnicach z dnia 16 października 2015 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIX/497/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku, w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobu jej poboru.

Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchylić Uchwałę Nr XXXIX/497/2013 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej oraz terminie płatności i sposobu jej poboru.

Przewodnik wydany!

Nowo wydany przewodnik kajakowy Brda i dopływy (cena: 15zł) dostępny jest już w księgarniach i sklepach internetowych.
Zapraszamy do zakupów.

Uwaga prezenty!

Przy wypożyczeniu od 5 dni dla każdego uczestnika spływu w prezencie etui wodoszczelne!

Już niebawem nowe przewodniki kajakowe!

Nowe przewodniki kajakowe już niebawem w sprzedaży.

Szczegóły:
Papier wodoodporny
Wydawca: Eko Kapio
Autor: Zbigniew Galiński

Brda i Zbrzyca * interaktywny przewodnik na stronie www.e-brda.pl
Wda z Trzebiochą * interaktywny przewodnik na stronie www.wda.org.pl

Nowe kajaki polietylenowe 2011

Zrezygnowaliśmy z dalszego użytkowania kajaków w żywic. Posiadamy jedynie kajaki polietylenowe. Czytaj więcej ».

Nowe kajaki 2010

Przystępujemy do sukcesywnej wymiany sprzętu w firmie oraz w stanicach we Wdzydzach i Swornychgaciach. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat naszych nowych kajaków dostępnych tutaj.